Download

Program som du kan ladda ned är Travstat för Windows. Travstat använder MySql 5.7 som databas. Kostnad för att hämta ned nya lopp till TravStat (alla som körs i Sverige) är 500 kr per år eller 45 kr för en månad. Insättes på Hennix Datas postgiro 462 27 07-0. Ange epostadress på talongen så erhåller du inloggningskoder som mail.

Program TravStat (ver 1.48, 181115 330 Mb för MySql 5.7). Klicka här ... TravStat
tswresultat resultat till travstat via atg:s hemsida 190504.Program tswresultat
tswodds odds till travstat via atg:s hemsida 190410.Program tswodds
tswarv arv m.m. till travstat 180909.Program tswarv
gallring per tävlingsform 181101. Program gallring
Uppdatering av program Travstat version 1.51 190509 ( 19 Mb). Program Travstat
Databas i textfiler tom 190307 Travdata
Mysql databasprg